Esileht - AmEst Invest

AmEst Invest OÜ

Meie põhilised tegevusvaldkonnad on

 • Metsa ülestöötamine
 • Metsakasvatus
 • Metsakinnistute- ja metsamaa ost
 • Kasvava metsa raieõiguse ost
 • Metsa hindamine
 • Metsavarumine
 • Metsakorraldus
 • Metsa majandamine
 • Puidu transport
 • Tsisternveosed
 • Kallurveosed

Tegeleme metsakinnistute ja kasvava metsa ostmisega. Ettevõtte põhieesmärgiks on metsakinnistute heaperemehelik majandamine. Pakume metsa müüjatele võimalikult kiiret, mugavat ja personaalset lähenemist.

Üks olulisemaid tegevusvaldkondi on oma metsade majandamine ja metsamaa pindala järk-järguline suurendamine.

Ostame metsakinnistuid ja kasvava metsa raieõigust ning arvestame kliendi soove müügitingimuste ja hinna kokkuleppimisel. Pakume konkurentsivõimelist hinda ja kiiret maksmist.

Vajadusel pakume tasuta nõustamist ja abi kõigi vajalike toimingute teostamisel. Metsade majandamisel lähtume eelkõige kehtivast metsaseadusest, ekspertide poolt koostatud metsamajandamise kavadest ning keskkonnasäästlikust ja jätkusuutlikust seisukohast.

Ostame ka läbiraiutud ning hüpoteegiga koormatud kinnistuid.

Metsa 21,  Rapla 79514
Tel / Fax: 48 94 004
GSM 52 52 638
info@amestinvest.ee